O Firmie

Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna w Chrzanowie istnieje od 1995r. Właścicielem Naszej firmy jest inż. Stanisław Ciereszko. PGK specjalizuje się w obsłudze inwestycji. Prowadzimy prace w całym cyklu inwestycyjnym, bądź w pracach doraźnych - od przygotowania podkładów mapowych, założenia i wyrównania osnów, prac ziemnych, wznoszenia obiektów, inwentaryzacji, montażu i regulacji urządzeń (suwnic, pieców, dźwigów, etc.), tyczenia i inwentaryzacji ustrojów podziemnych, kontrola gromadzonych mas ziemnych, prac powykonawczych.

Posiadamy uprawnienia i olbrzymie doświadczenie również w mniejszych pracach geodezyjnych, takich jak: regulacja stanów prawnych nieruchomości, podziały, rozgraniczenia, scalenia, wznowienia punktów granicznych, tyczenia mniejszych budynków, sporządzanie map do celów prawnych i projektowych. Wykonujemy też przekroje poprzeczne i podłużne, obrazowania 3D, mapy o dowolnej tematyce, o której decyduje sam zleceniodawca.

Jako jedna z nielicznych firm prowadzimy kompleksowe prace z zakresów miernictwa górniczego. Obsługujemy kopalnie, kamieniołomy, wyrobiska. Wykonujemy niwelacje precyzyjne, okresowe badania przemieszczeń, mapy sytuacyjno-wysokościowe dużych obszarów.

Dysponujemy kreatywnym, wykształconym i doświadczonym zespołem, w którego skład wchodzą zarówno młodzi ludzie ze świeżym spojrzeniem na zagadnienia geodezyjne jak i starszy bardzo doświadczony personel. Posiadamy technologicznie zaawansowane i nowoczesne zaplecze.

Obsługujemy inwestycje na terenie całej Polski, oraz naszych południowych sąsiadów. Mniejszymi robotami geodezyjnymi zajmujemy się w obrębie Polski południowej.

Jesteśmy jedyną firmą w naszym rejonie przygotowującą i zakładającą systemy monitoringu (monitoring strukturalny, całościowy, obserwacje przemieszczeń i zmian geometrii w sposób ciągły i automatyczny). Na życzenie zleceniodawcy opracowujmy systemy monitorujące dowolne obiekty. W sprawach technologicznych współpracujemy z największymi międzynarodowymi firmami zajmującymi się zagadnieniem monitoringu.

Pozdrawiamy
PGK